Note de informare

Aici veți găsi informații importante despre modul în care folosim datele dvs. atunci când navigați pe site-ul nostru web sau când cumpărați produsele noastre. Vă rugăm să citiți cu atenție și să ne contactați dacă aveți întrebări suplimentare.

Aici veți găsi informații despre:

 1. Cine suntem noi?
 2. Cum ne puteți contacta
  • Ce date cu caracter personal colectăm de la dvs., în ce scop și care este temeiul legal pentru colectarea datelor:
  • a)Când accesați și navigați site-ul
  • b)Când comandați un produs de pe site-ul nostru web
  • c)Când vă abonați la newsletter-ul nostru sub formă de e-mail sau la newsletter-ul nostru WhatsApp
 3. Pentru cât timp vă păstrăm datele?
 4. Cine are acces la datele dvs.?
 5. Informații despre transferul datelor dvs. în afara UE
 6. Care sunt drepturile dvs. legale?
 7. Modificări ale notei noastre de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

1) Cine suntem?

Site-ul cuminvataoamenii.ro este operat de INSTRUCTIONAL DESIGN SRL, o companie românească cu sediul în Săcele, Brașov, Bulevardul Brașovului nr. 501, 505600, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J08 / 964/2011, număr de identificare fiscală RO28579833,
reprezentată legal de Meșa Olimpia.

INSTRUCTIONAL DESIGN SRL colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679, cunoscut și sub denumirea de GDPR, aplicabil începând cu 25 mai 2018.

2)Cum ne puteți contacta

Pentru orice întrebare cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale sau a drepturilor dvs. legale, ne puteți contacta la adresa: olimpia@instructionaldesign.ro

3)Ce date cu caracter personal colectăm de la dvs., în ce scop și care este temeiul legal pentru
colectarea datelor:

Colectăm date cu caracter personal de la dvs. atunci când accesați și navigați site-ul, când comandați un produs de la noi și când ne oferiți datele dvs. și avem acordul dvs. de a le folosi în scop de marketing.

A.Când accesați și navigați site-ul:

Adunăm date despre IP-ul și comportamentul dvs. pe site-ul nostru web – de care avem nevoie pentru a vedea cum funcționează site-ul nostru web, care sunt paginile care sunt cele mai interesante, care sunt țările de unde provin vizitatorii noștri, care este motorul dvs. de căutare și dacă accesați site-ul nostru web de pe un computer sau un dispozitiv mobil pentru a vă oferi cele mai bune informații și produse. Pentru a face toate acestea, folosim Google Analytics, iar datele dvs. vor fi stocate pe serverele Google din Irlanda.

Cu toate acestea, pentru a vă proteja confidențialitatea, vom folosi instrumentele Google pentru anonimizarea IP-ului dvs. În acest fel, Google nu vă poate identifica în alt scop decât pentru rapoarte referitoare la modul în care funcționează site-ul nostru web.

De asemenea, folosim cookie-uri. Vă rugăm să consultați politica noastră de cookie-uri aici.

Scopul adunării datelor dvs. atunci când accesați și navigați pe site-ul acesta este interesul nostru legitim de a cunoaște performanțele site-ului nostru web, de a observa cum putem oferi informații și produse mai bune clienților noștri, de a observa tendințele și de a identifica
probleme cu sistemul nostru de navigare, paginile noastre sau serverul nostru.

Temeiul legal pentru colectarea datelor dvs. atunci când accesați și navigați site-ul web este articolul 6 (1) punctul f) GDPR, care stabilește dreptul operatorului(noi) de a prelucra datele cu caracter personal pe baza interesului său legitim.

B.Când comandați un produs de pe site-ul nostru web:

Colectăm următoarele date:

✔ Numele dvs. complet;
✔ Adresa dvs. de e-mail;
✔ Adresa de domiciliu.

Scopul colectării datelor dvs. când comandați un produs de pe site-ul nostru web este acela de a îndeplini contractul nostru, de a livra produsul comandat și de a vă trimite factura.

Temeiul legal pentru colectarea datelor dvs. atunci când comandați un produs de pe site-ul nostru web este articolul 6 (1) litera b) GDPR, care stabilește dreptul operatorului (noi) de a prelucra datele cu caracter personal atunci când datele sunt necesare pentru executarea unui contract pe care faceți parte din momentul în care comandați produsul nostru, și articolul 6 (1) punctul c) GDPR, care stabilește dreptul operatorului (noi) de a prelucra datele cu caracter personal atunci când datele sunt necesare pentru a se conforma unei cerințe legale. În ceea ce privește numele complet și adresa de domiciliu, avem nevoie de aceste date, deoarece Codul fiscal român ne impune să avem aceste date pe factură.

Refuzul dvs. de a ne oferi datele de care avem nevoie pentru a vă trimite produsul pe care l-ați comandat și factura noastră va duce la imposibilitatea de a vă oferi produsul nostru.

C.Când vă abonați la newsletter-ul nostru sub formă de e-mail sau la newsletter-ul WhatsApp:

Colectăm următoarele date:

✔ Adresa dvs. de e-mail (atunci când vă abonați la newsletter-ul nostru de e-mail);
✔ Numărul dvs. de telefon (când vă abonați la newsletter-ul nostru WhatsApp).

Scopul colectării datelor dvs. când vă abonați la newsletter-ul nostru sub formă de e-mail sau la newsletter-ul WhatsApp este ca noi să vă trimitem newsletter-ul nostru atunci când vă dați acordul.

Temeiul legal pentru colectarea datelor dvs. când vă abonați la newsletter-ul nostru sub formă de e-mail sau la newsletter-ul nostru WhatsApp este articolul 6 (1) punctul a) GDPR, care stabilește dreptul operatorului (noi) de a prelucra datele cu caracter personal atunci când consimțiți.

Vă rugăm să rețineți că vă puteți retrage consimțământul în orice moment, dezabonându-vă de la newsletter-ul nostru în orice moment, dând clic pe butonul de dezabonare disponibil în newsletter-ul nostru sau trimițând un e-mail la olimpia@instructionaldesign.ro.

4.Pentru cât timp vă păstrăm datele?

Când accesați și navigați site-ul web: vă păstrăm datele pentru maxim 5 ani.

Când comandați un produs de pe site-ul nostru web: vă păstrăm datele pentru o perioadă cuprinsă între 5 ani și 50 de ani (perioada pentru care facturile trebuie arhivate conform legislației române).

Când vă abonați la newsletter-ul nostru sub formă de e-mail sau la newsletter-ul WhatsApp: vă păstrăm datele până când vă dezabonați.

5.Cine are acces la datele dvs.?

Putem trimite datele dvs. la:
(a) Companiile care ne oferă diferite servicii:
(i) Companiile care ne oferă servicii de marketing și PR;
(ii) Companiile care administrează newsletter-ul sub formă de e-mail și newsletter-ul WhatsApp;
(iii) Companiile care ne stochează site-ul nostru web și care ne oferă servicii de securitate
(furnizorii de server, servicii back-ul, servicii de securitate);
(iv) Companiile care ne oferă servicii de contabilitate;
(v) Companiile care ne oferă servicii juridice;
(b) Alte entități, cum ar fi autoritățile legale și instituțiile publice, atunci când activitățile lor ne obligă să le oferim datele dvs. personale.

6.Informații despre transferul datelor dvs. în afara UE

Majoritatea furnizorilor de servicii sunt în UE și nu transferăm date în afara UE în mod regulat. Atunci când transferăm datele dvs. cu caracter personal în afara UE, facem acest lucru cu acordul dumneavoastră sau când transferul este necesar pentru a ne îndeplini contractul cu dvs.

Când transferăm date în afara UE, vom lua măsurile adecvate pentru a ne asigura că destinatarul vă protejează informațiile personale în conformitate cu această notificarei. Aceste măsurile includ:

● În cazul furnizorilor de servicii cu sediul în SUA vom încheia cu ei acorduri contractuale standard aprobate de Comisia Europeană sau vom verifica dacă acestea s-au înscris în programul Shield Privacy (aflați mai multe despre program pe https://www.privacyshield.gov/Welcome);
sau
● În cazul furnizorilor de servicii cu sediul în alte țări din afara SEE (Spațiului Economic European), vom încheia cu ei acorduri contractuale standard aprobate de Comisia Europeană.

7.Care sunt drepturile dvs. legale?

● Dreptul de a fi informat (articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679) – înseamnă că aveți dreptul să știți cine, cum și în ce mod prelucrează datele dvs. personale.
● Dreptul de acces la date (articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679) – înseamnă că aveți dreptul de a obține confirmarea noastră cu privire la faptul că prelucrăm sau nu datele dvs. personale și, dacă da, aveți acces la aceste date și informații despre modul în care vă procesăm datele.
● Dreptul la rectificare (articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679) – înseamnă că aveți dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, corectarea datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar căruia i-au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică eforturi disproporționate.
● Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679) – înseamnă că aveți dreptul să ne solicitați să ștergem datele dvs. personale fără întârziere nejustificată.

Aveți acest drept când

(a) datele nu mai sunt necesare pentru scopul în care datele au fost colectate și prelucrate,

(b) v-ați retras consimțământul și nu mai există nicio altă bază legală pentru prelucrare,

(c) vă opuneți prelucrării și există motive legitime care prevalează în a continua procesarea sau

(d) datele dvs. au fost prelucrate ilegal.

Așadar, rețineți că există excepții de la dreptul de a șterge datele. Aceste excepții se referă, de exemplu, la situațiile în care datele dvs. sunt prelucrate pentru a îndeplini o obligație legală (de exemplu, atunci când ni se solicită să păstrăm date de facturare) sau când le prelucrăm în scopul stabilirii sau apărării unui drept în instanță.

● Dreptul la restricționarea prelucrării [articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679] –
înseamnă că aveți dreptul de a obține de la noi restricția de prelucrare atunci când se aplică unul dintre următoarele cazuri:

(a) contestați exactitatea datelor pentru o perioadă care ne permite să verificăm corectitudinea datelor;

(b) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor dvs. personale, solicitând în schimb restricția;

(c) dacă nu mai avem nevoie de datele dvs. personale pentru prelucrare, dar le solicitați pentru a apăra un drept în instanță;

(d) dacă vă opuneți prelucrării, pentru perioada de timp care este necesară pentru a evalua dacă intereselenoastre legitime prevalează asupra drepturilor dvs.


● Dreptul la portabilitatea datelor (articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679) – înseamnă că aveți dreptul de a primi datele personale pe care ni le-ați furnizat și pe care le prelucrăm în baza unui contract sau a consimțământului dumneavoastră. Aveți dreptul de a primi aceste informații într-un format structurat, care este utilizat în prezent și este citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste informații unui alt operator, fără bariere din partea noastră.
● Dreptul de a obiecta (articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679) – înseamnă că aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, de exemplu atunci când le folosim în scopuri de marketing direct.
● Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă afectează sau vă afectează într-o măsură semnificativă.
● Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Adresa Autorității Române este 28-30 G-ral. Bulevardul Gheorghe Magheru, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, tel: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212.

Vă rugăm să rețineți următoarele:

Perioada de timp: vom încerca să răspundem solicitării dvs. în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de complexitatea cererii dvs. Dacă această perioadă va fi prelungită, vă vom anunța despre prelungire și de ce am extins termenul limită.

Restricție de acces: în unele situații, este posibil să nu vă putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele dvs. personale din cauza prevederilor legale. Dacă vă refuzăm solicitarea de acces, vă vom informa despre motivul acestui refuz.

Eșecul de a vă identifica: în unele cazuri, este posibil să nu putem căuta informațiile dvs. personale din cauza identificatorilor pe care i-ați furnizat în cererea dvs. Vă vom anunța despre această situație și vă vom oferi posibilitatea de a furniza informații suplimentare pentru a vă identifica, dacă este necesar.

8.Modificări ale notei noastre privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Putem actualiza din când în când politica noastră pentru a respecta mai bine cerințele legale și pentru a vă oferi cea mai bună protecție a datelor. Prin urmare, vă rugăm să vizitați această notă de confidențialitate de fiecare dată când vizitați site-ul nostru.

×
×

Cart

Înscrie-te la newsletter

Alătura-te comunității noastre și primește toate resursele gratuite plus idei, sugestii și ultimele noutăți o dată pe săptămână.